00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3A/127
tel. (22) 621-96-42, tel./fax (22) 621-98-65

     
   
 


A. FILMY DYDAKTYCZNE I DOKUMENTALNE
B. UZALEŻNIENIA, NARKOTYKI, PRZEMOC.
C..LAS - filmy zrealizowane przez ORWLP w Bedoniu
D. Poradnictwo zawodowe
E. Praca i przedsiębiorczość
F. Parki Narodowe
G. Dla dzieci i młodzieży
H. Lektury
I. Książki czytane - audiobooki (płyty CD)
J. Filmy fabularne
K. BAJKI
L. Nauka języków obcych
M. Opera, operetka, balet
N. Wojciech Cejrowski - BOSO PRZEZ ŚWIAT
O. Przewodniki, atlasy i encyklopedie
P. Nauka tańca
 
 
     


 
HIV & AIDS
W CYFROWYM LABIRYNCIE (kl. 1 - 3 szk. podst.)
W PUŁAPKACH NETU
W REALU I W SIECI
 
 
     
     
 

Współpraca

Studio Filmów Edukacyjnych NAUKA, oprócz prowadzenia sprzedaży detalicznej bezpośrednio do przedszkoli, szkół i innych instytucji oświatowo-wychowawczych, współpracuje także z przedsiębiorstwami zajmującymi się zaopatrzeniem placówek resortu edukacji narodowej na różnym poziomie nauczania. Przy tego typu współpracy obowiązują cenniki hurtowe, które przesyłamy indywidualnie na prośbę zainteresowanych przedsiębiorstw.

Zachęcamy do współpracy, która nie stwarza dla pośredników żadnego ryzyka. W przypadku trudności ze sprzedażą niektórych tytułów zapewniamy ich wymianę na inne. Szybko dostarczamy zamówione płyty. Indywidualnie uzgadniamy terminy rozliczeń. Instytucjom rozpoczynającym tego typu działalność udzielimy niezbędnych porad i instrukcji.

Bliższych informacji udzielimy telefonicznie, lub przy okazji wizyty w naszym Studio.

 
     
 
Aktualna wartość zakupów:
0.00 zł
Produkty w koszyku:
0 szt.
 
     


 
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity grudzień 2007)

Art. 27
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.

Art. 28
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych,
2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych, niedostępnych 
    w handlu - w celu uzupełnienia, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.
 
     


 
ul. Kredytowa 3A/127
00-056 Warszawa
tel.: (22) 621-96-42
fax: (22) 621-98-65
mail: sfe@nauka.waw.pl