00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3A/127
tel. (22) 621-96-42, tel./fax (22) 621-98-65

     
   
 


A. FILMY DYDAKTYCZNE I DOKUMENTALNE
B. UZALEŻNIENIA, NARKOTYKI, PRZEMOC.
C..LAS - filmy zrealizowane przez ORWLP w Bedoniu
D. Poradnictwo zawodowe
E. Praca i przedsiębiorczość
F. Parki Narodowe
G. Dla dzieci i młodzieży
H. Lektury
I. Książki czytane - audiobooki (płyty CD)
J. Filmy fabularne
K. BAJKI
L. Nauka języków obcych
M. Opera, operetka, balet
N. Wojciech Cejrowski - BOSO PRZEZ ŚWIAT
O. Przewodniki, atlasy i encyklopedie
P. Nauka tańca
 
 
     


 
HIV & AIDS
W CYFROWYM LABIRYNCIE (kl. 1 - 3 szk. podst.)
W PUŁAPKACH NETU
W REALU I W SIECI
 
 
     
     
 

CZŁOWIEK - MIŁOŚĆ - RODZINA 10 FILMÓW - 4 x DVD
Nr katalogowy: 1825

Nośnik: DVD

Cena: 141.45 zł

W koszyku masz: 0 szt.

     
 
 
     

Komplet dziesięciu filmów z filmami do Wychowania do życia w rodzinie.
Środek dydaktyczny zalecany przez MEN wpisany do wykazu środków dydaktycznych MEN pod numerami 743-752/1999
Zestaw zawiera 4 płyty DVD + książkę FILM NA LEKCJACH SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Filmy integrują treści natury biologicznej z podstawowymi informacjami z zakresu psychologii i etyki. Skierowane są do nauczycieli i pedagogów z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat, oraz rodziców i katechetów.

1. CZŁOWIEK OD POCZĘCIA (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Człowiek przed narodzeniem. Rozwój dziecka w łonie matki. Odczuwanie świata zewnętrznego w życiu prenatalnym

2. DO PROGU DOJRZEWANIA (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Pierwsze kroki w samodzielność. Identyfikacja z własną płcią. Relacje rodzinne i środowiskowe. Cechy charakteru. Pierwsze negacje. Dziewczęta i chłopcy

3. TAJEMNICE KOBIECOŚCI (czas ok. 25 min.)
Dla szkół podstawowych i gimnazjum
Przemiany fizyczne i psychiczne u dziewcząt w okresie dojrzewania. Higiena okresu dojrzewania. Zróżnicowane tempo rozwoju. Zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu.

4. TAJEMNICE MĘSKOŚCI (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Biologiczne mechanizmy dojrzewania. Anatomia i fizjologia mężczyzny. Higiena okresu dojrzewania. Zróżnicowane tempo rozwoju. Zapobieganie powstawaniu kompleksów i niepokojów tego okresu.

5. CZŁOWIEK - ISTOTA PŁCIOWA (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Znaczenie różnic płci. Wizja męskości, wizja kobiecości. Miłość a pożądanie. Jakie mogą być znaki miłości młodzieńczej. Różnice w przeżywaniu reakcji uczuciowych i seksualnych

6. ETYKA SEKSUALNOŚCI (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Czy czekać z rozpoczęciem współżycia seksualnego? Umiejętność kierowania popędem seksualnym. Antykoncepcja rodzaje, sposób działania, skuteczność. Środki wczesnoporonne, aspekt biologiczny i etyczny. Problem identyfikacji z własną płcią

7. DRAMAT ABORCJI (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Medyczny i moralny aspekt aborcji, zniszczenie rozwijającego się życia. Przyczyny podejmowania decyzji o aborcji. Syndrom proaborcyjny

8. NATURALNE PLANOWANE RODZINY (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Ekologiczne metody planowania rodziny. Dlaczego nie kalendarzyk? Metoda objawowo-termiczna. Obserwacje, pomiary temperatury i ich interpretacja. Nowoczesne aparaty odczytujące płodność kobiety. Skuteczność i zalety metod naturalnych

9. CZAS OCZEKIWANIA (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Kontakt matki z dzieckiem w okresie prenatalnym. Rola ojca w tym okresie. Higiena w okresie ciąży. Szkoła rodzenia. Rodzinny poród, krok w szczęśliwe dzieciństwo. Naturalne karmienie

10. MIŁOŚĆ (czas ok. 25 min.)
Dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Miłość w historii i współcześnie. Filozofia miłości. Znaczenia pojęcia miłość. Uczucia -popędy - emocje. Etapy rozwoju miłości. Miłość a pożądanie

 
     
 
Aktualna wartość zakupów:
0.00 zł
Produkty w koszyku:
0 szt.
 
     


 
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity grudzień 2007)

Art. 27
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.

Art. 28
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych,
2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych, niedostępnych 
    w handlu - w celu uzupełnienia, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.
 
     


 
ul. Kredytowa 3A/127
00-056 Warszawa
tel.: (22) 621-96-42
fax: (22) 621-98-65
mail: sfe@nauka.waw.pl