00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3A/127
tel. (22) 621-96-42, tel./fax (22) 621-98-65

     
   
 


A. FILMY DYDAKTYCZNE I DOKUMENTALNE
B. UZALEŻNIENIA, NARKOTYKI, PRZEMOC.
C..LAS - filmy zrealizowane przez ORWLP w Bedoniu
D. Poradnictwo zawodowe
E. Praca i przedsiębiorczość
F. Parki Narodowe
G. Dla dzieci i młodzieży
H. Lektury
I. Książki czytane - audiobooki (płyty CD)
J. Filmy fabularne
K. BAJKI
L. Nauka języków obcych
M. Opera, operetka, balet
N. Wojciech Cejrowski - BOSO PRZEZ ŚWIAT
O. Przewodniki, atlasy i encyklopedie
P. Nauka tańca
 
 
     


 
HIV & AIDS
W CYFROWYM LABIRYNCIE (kl. 1 - 3 szk. podst.)
W PUŁAPKACH NETU
W REALU I W SIECI
 
 
     
     
 

SYMBIOZA GRZYBÓW I ROŚLIN - MIKORYZY
Nr katalogowy: 2066

Nośnik: DVD

Cena: 55.00 zł

W koszyku masz: 0 szt.

     
 
 
     

Film o roli grzybów symbiotycznych w życiu lasu oraz znaczenie mikoryz dla życia i rozwoju roślin. Różne gatunki grzybów i roślin pokazane są na tle naturalnego środowiska. Na uwagę zasługują interesujące, także mikroskopowe zdjęcia grzybów. Uczeń może znacznie poszerzyć treści programowe. Jest wdrożony w wykłady i zajęcia praktyczne pracowników naukowych, obserwuje prace w laboratorium.

Uczeń za sprawą filmu:
- pozna rolę wybranych gatunków grzybów
- poszerzy wiedze z zakresu symbiozy różnych gatunków
- nauczy się obserwować przyrodnicze składniki środowiska i opisywać je
- nauczy się analizować struktury i funkcjonowanie wybranych ekosystemów
- nauczy się oceniać zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka
- nauczy się oceniać wpływ tych zmian na jakość życia

Decyzją MEN środek dydaktyczny zalecany do nauczania:
biologii i edukacji ekologicznej na poziomie liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

 
     
 
Aktualna wartość zakupów:
0.00 zł
Produkty w koszyku:
0 szt.
 
     


 
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity grudzień 2007)

Art. 27
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.

Art. 28
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych,
2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych, niedostępnych 
    w handlu - w celu uzupełnienia, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.
 
     


 
ul. Kredytowa 3A/127
00-056 Warszawa
tel.: (22) 621-96-42
fax: (22) 621-98-65
mail: sfe@nauka.waw.pl