00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3A/127
tel. (22) 621-96-42, tel./fax (22) 621-98-65

     
   
 


A. FILMY DYDAKTYCZNE I DOKUMENTALNE
B. UZALEŻNIENIA, NARKOTYKI, PRZEMOC.
C..LAS - filmy zrealizowane przez ORWLP w Bedoniu
D. Poradnictwo zawodowe
E. Praca i przedsiębiorczość
F. Parki Narodowe
G. Dla dzieci i młodzieży
H. Lektury
I. Książki czytane - audiobooki (płyty CD)
J. Filmy fabularne
K. BAJKI
L. Nauka języków obcych
M. Opera, operetka, balet
N. Wojciech Cejrowski - BOSO PRZEZ ŚWIAT
O. Przewodniki, atlasy i encyklopedie
P. Nauka tańca
 
 
     


 
HIV & AIDS
W CYFROWYM LABIRYNCIE (kl. 1 - 3 szk. podst.)
W PUŁAPKACH NETU
W REALU I W SIECI
 
 
     
     
 

LEŚNE KOMPLEKSY PROMOCYJNE
Nr katalogowy: 1847

Nośnik: DVD

Cena: 55.00 zł

W koszyku masz: 0 szt.

     
 
 
     

Czas: 24`00
Są w polskich lasach obszary, na których działalność leśna prowadzona jest na specjalnych zasadach. Leśne Kompleksy Promocyjne to cenne przyrodniczo większe, zwarte obszary lasów, wchodzące w skład jednego lub częściej kilku nadleśnictw. Zostały utworzone dla promocji i edukacji leśnej. To miejsce codziennych spotkań leśników z miłośnikami przyrody i lasów, także miejsce rozmów na temat gospodarowania i ochrony obszarów leśnych.
Leśne Kompleksy Promocyjne zajmują obecnie 13% leśnej powierzchni całego kraju. Na ich terenie znajdują się ośrodki edukacji przyrodniczo - leśnej, izby edukacyjne, ścieżki i szlaki turystyczne. To ciekawe, zabytkowe obiekty, arboreta, miejsca pamięci i ochrony gatunkowej, to wiekowe drzewostany, miejsca reintrodukcji roślin i zwierząt. Promocyjny charakter LKP-ych polega na ukazywaniu bogactwa przyrodniczego tych terenów, wiedzy o zagrożeniach i potrzebie ochrony lasów, a także budowaniu wśród ludzi właściwego stosunku do lasu.

 
     
 
Aktualna wartość zakupów:
0.00 zł
Produkty w koszyku:
0 szt.
 
     


 
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity grudzień 2007)

Art. 27
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.

Art. 28
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych,
2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych, niedostępnych 
    w handlu - w celu uzupełnienia, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.
 
     


 
ul. Kredytowa 3A/127
00-056 Warszawa
tel.: (22) 621-96-42
fax: (22) 621-98-65
mail: sfe@nauka.waw.pl