00-056 Warszawa, ul. Kredytowa 3A/127
tel. (22) 621-96-42, tel./fax (22) 621-98-65

     
   
 


A. FILMY DYDAKTYCZNE I DOKUMENTALNE
B. UZALEŻNIENIA, NARKOTYKI, PRZEMOC.
C..LAS - filmy zrealizowane przez ORWLP w Bedoniu
D. Poradnictwo zawodowe
E. Praca i przedsiębiorczość
F. Parki Narodowe
G. Dla dzieci i młodzieży
H. Lektury
I. Książki czytane - audiobooki (płyty CD)
J. Filmy fabularne
K. BAJKI
L. Nauka języków obcych
M. Opera, operetka, balet
N. Wojciech Cejrowski - BOSO PRZEZ ŚWIAT
O. Przewodniki, atlasy i encyklopedie
P. Nauka tańca
 
 
     


 
HIV & AIDS
W CYFROWYM LABIRYNCIE (kl. 1 - 3 szk. podst.)
W PUŁAPKACH NETU
W REALU I W SIECI
 
 
     
     
 

OBCE ROŚLINY W LASACH
Nr katalogowy: 2405

Nośnik: DVD

Cena: 55.00 zł

W koszyku masz: 0 szt.

     
 
 
     

Migracje żywych organizmów, a więc przemieszczanie się roślin, grzybów oraz zwierząt na nowe terytoria i niezajmowane wcześniej siedliska są naturalnym zjawiskiem przyrodniczym. Dają im możliwość poszerzania przestrzeni życiowej i znajdowania w nowych miejscach dogodnych warunków do kolonizacji i egzystencji. W zależności od stanu środowiska i zdolności gatunków do rozprzestrzeniania się spontaniczne migracje zawsze przebiegały wolniej lub szybciej, jednak do ich znaczącego przyspieszenia oraz zwielokrotnienia doszło dopiero pod wpływem gwałtownego rozwoju ludzkiej cywilizacji. Do najważniejszych pod tym względem aspektów oddziaływania człowieka na przyrodę należy między innymi celowe lub nieświadome przemieszczanie roślin poza ich naturalne zasięgi geograficzne.

 
     
 
Aktualna wartość zakupów:
0.00 zł
Produkty w koszyku:
0 szt.
 
     


 
Ustawa z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity grudzień 2007)

Art. 27
Instytucje naukowe i oświatowe mogą, w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań, korzystać z opublikowanych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów opublikowanego utworu.

Art. 28
Biblioteki, archiwa i szkoły mogą:
1) udostępniać nieodpłatnie, w zakresie swoich zadań statutowych, egzemplarze utworów opublikowanych,
2) sporządzać lub zlecać sporządzenie pojedynczych egzemplarzy utworów opublikowanych, niedostępnych 
    w handlu - w celu uzupełnienia, ochrony swoich zbiorów i nieodpłatnego ich udostępniania.
 
     


 
ul. Kredytowa 3A/127
00-056 Warszawa
tel.: (22) 621-96-42
fax: (22) 621-98-65
mail: sfe@nauka.waw.pl